Vanaf 16 jaar is dit met toestemming van ouder(s)/voogd. Hier zal op het moment van de afspraak een toestemmingsformulier ingevuld voor moeten worden door ouder(s)/voogd. En beide (kind/ouder/voogd) moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Vanaf 18 jaar mag dit zonder toestemming.